BEZPIECZEŃSTWO

 

– Starannie dobieramy kadrę, kierując się osobowością kandydatów i ich doświadczeniem. Wszystkie osoby ukończyły kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Stale się szkolimy i pracujemy pod superwizją psychologa.

– Stosujemy się do szeregu dobrych praktyk higienicznych, dzięki którym chronimy dzieci przed chorobami. Regularnie czyścimy i dezynfekujemy zabawki.

– Działamy zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

– Nasz lokal uzyskał pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Posiadamy wpis do rejestru żłobków m.st. Warszawy (numer 320/Z/2017).

– Meble i wyposażenie posiadają wymagane certyfikaty i atesty.